Een bijwerking (AE) melden

Deze pagina is bedoeld voor inwoners van Nederland. Als u in een ander land woont, ga dan terug naar de landselectie en kies uw land.

Dit formulier is NIET bedoeld voor het aanvragen van medische informatie en/of het melden van productkwaliteitsklachten. U kunt deze twee formulieren onderaan deze pagina vinden.

Het is ook NIET bedoeld om bijwerkingen te melden die optreden terwijl u aan een klinisch onderzoek deelneemt. Neemt u deel aan een klinisch onderzoek, meld uw bijwerking dan bij uw onderzoekscentrum.

Bent u een persoon die wordt behandeld met een medicinaal product van Novavax, neem dan voor medische ondersteuning contact op met uw arts, verpleegkundige of zorgverlener voordat u iets aan uw behandeling verandert.

Een bijwerking is een ongewenst medisch voorval bij een patiënt die een medicinaal product toegediend krijgt, dat niet noodzakelijkerwijs een causaal verband houdt met deze behandeling. Een bijwerking kan dan ook een ongunstig of onbedoeld teken (bijv. een afwijkende laboratoriumbevinding), symptoom of ziekte zijn dat of die tijdelijk in verband wordt gebracht met het gebruik van een medicinaal product, ongeacht of dit teken, dit symptoom of deze ziekte wordt beschouwd als gerelateerd aan het medicinale product. Dit geldt ook voor speciale meldingssituaties, zoals:

 • overdosering, misbruik of verkeerd gebruik van het product;
 • een bijwerking die optreedt door stopzetting van het product;
 • gebrek aan effect/werking van het product;
 • ongewilde of beroepsmatige blootstelling aan het product;
 • medicatiefout (vermeend of daadwerkelijk, inclusief ‘near-miss’-rapportage);
 • zwangerschap of blootstelling aan het product tijdens borstvoeding;
 • vermeende overdracht van infectieuze stoffen via het product;
 • een onverwacht behandelings- of klinisch voordeel;
 • vermeende of daadwerkelijke melding van namaakproduct;
 • niet-geregistreerd gebruik.
 • Huidige Informatie over de melder
 • Patiëntgegevens
 • Vaccinatiegegevens
 • Gegevens over bijwerking
 • Samenvatting
 • Bevestiging

Deel 1: Informatie over de melder

Alle velden met een ster (*) zijn verplicht.
Bent u een zorgverlener?
Type zorgverlener
Heeft Novavax toestemming om contact met u op te nemen voor meer informatie over deze melding?

U kunt ook

Medische informatie aanvragen als zorgverlener

Hebt u een medische of wetenschappelijke vraag over een medicinaal product van Novavax? Neem contact op met de experts van Novavax Medical Information voor op maat gesneden, evenwichtige en actuele medische informatie, gebaseerd op feiten.

Zorgverleners kunnen medische informatie opvragen op EEN van de volgende manieren:

Optie 1: Vul een aanvraagformulier voor medische informatie in en verzend het door op de onderstaande knop te klikken.

Medische informatie aanvragen

Optie 2: Bel +31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Medische informatie aanvragen als consument

Novavax kan u geen medisch advies geven over uw gezondheidstoestand. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of zorgverlener. Zij kunnen u het beste advies geven over de geschiktheid van een specifieke behandeling, aangezien zij toegang hebben tot informatie over uw medische voorgeschiedenis en informatie over alle medicinale producten.

Om Novavax Medical Information een vraag te stellen over een Novavax-product, belt u
+31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Een productkwaliteitsklacht melden

Als u een productkwaliteitsklacht hebt in verband met een fysiek probleem met een Novavax-product of de verpakking ervan, meld de klacht dan op EEN van de volgende manieren:

Optie 1: Vul een formulier voor productkwaliteitsklachten in en verzend het door op de onderstaande knop te klikken.

Een productkwaliteitsklacht melden

Optie 2: Bel +31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.