Novavax Medical Information

DEZE PAGINA IS ENKEL BEDOELD VOOR INWONERS VAN Nederland.

Als u een zorgverlener bent in Nederland, ga dan naar de pagina met informatie voor zorgverleners.

Bent u een consument in een ander land, ga dan terug naar de landselectie.

NuvaxovidTM COVID-19-vaccin (recombinant, met adjuvans)

Voor het NuvaxovidTM COVID-19-vaccin (recombinant, met adjuvans) is een voorwaardelijke handelsvergunning verleend voor actieve immunisatie van personen van 12 jaar en ouder ter voorkoming van COVID-19 veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus.

Informatie over de NuvaxovidTM COVID-19-vaccin (recombinant, met adjuvans)

Als uw aanvraag te maken heeft met de NuvaxovidTM COVID-19-vaccin (recombinant, met adjuvans) , kunt u nuttige informatie vinden in de onderstaande bron.

Medische informatie aanvragen

Novavax kan u geen medisch advies geven over uw gezondheidstoestand. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of zorgverlener. Zij kunnen u het beste advies geven over de geschiktheid van een specifieke behandeling, aangezien zij toegang hebben tot informatie over uw medische voorgeschiedenis en informatie over alle medicinale producten.

Om Novavax Medical Information een vraag te stellen over een Novavax-product, belt u
+31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Een bijwerking (AE) melden

Als u zich zorgen maakt over eventuele bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor alle mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter worden vermeld.

Ze kunnen ook worden gemeld bij het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking Lareb via https://www.lareb.nl   of bij Novavax Pharmacovigilance op +31 020 808 2762 of via het Meldingsformulier voor bijwerkingen van Novavax.

Een productkwaliteitsklacht melden

Als u een productkwaliteitsklacht hebt in verband met een fysiek probleem met een Novavax-product of de verpakking ervan, meld de klacht dan op EEN van de volgende manieren:

Optie 1: Vul een formulier voor productkwaliteitsklachten in en verzend het door op de onderstaande knop te klikken.

Een productkwaliteitsklacht melden

Optie 2: Bel +31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.