Een productkwaliteitsklacht melden

Deze pagina is bedoeld voor inwoners van Nederland. Als u in een ander land woont, ga dan terug naar de landselectie en kies uw land.

Een productklacht kan te maken hebben met een fysiek probleem met een geneesmiddel en/of de verpakking ervan (inclusief het etiket en de bijsluiters). Productkwaliteitsklachten kunnen problemen omvatten met de identificatie, levering, distributie, kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, werkzaamheid of prestaties van het product.

Als u een productkwaliteitsklacht hebt in verband met een fysiek probleem met een Novavax-product of de verpakking ervan, meld de klacht dan op EEN van de volgende manieren:

Optie 1: Vul hieronder een formulier voor productkwaliteitsklachten in en verzend het.

Optie 2: Bel +31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Dit formulier is NIET bedoeld om medische informatie aan te vragen of een bijwerking te melden. Een link naar de pagina’s over deze twee onderwerpen vindt u onderaan deze pagina.

Uw contactgegevens

Alle velden met een ster (*) zijn verplicht.
Mogen we contact met u opnemen voor verdere vragen?
Voorkeursmethode voor antwoord. Kies alles wat van toepassing is.
Telefoonnummer
Fax
Bent u een zorgverlener?
Type zorgverlener

Productdetails

Type verpakking

Het partijnummer is te vinden op de productflacon, zoals weergegeven, en is 5-6 alfanumerieke tekens lang.

fles

Details productprobleem

Is het staal beschikbaar voor retour?
Als het staal beschikbaar is, bewaar het staal dan 21 dagen vanaf vandaag. Novavax kan het staal opvragen als onderdeel van het onderzoek.
Geef details, zoals:
- een beschrijving van de omstandigheden die leidden tot de ontdekking van het productdefect
- hoelang u het probleem met het product hebt ervaren
- of de productkwaliteitklacht te maken heeft met een gebruikersfout
Maximaal 3 bestanden.
20 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

Novavax respecteert en erkent uw privacy. De informatie die u verstrekt, zal worden gebruikt om uw productkwaliteitklacht te verwerken. Deze informatie kan worden gedeeld met gelieerde ondernemingen en partners. Uw informatie zal worden behandeld overeenkomstig het Privacybeleid van Novavax.

U kunt ook

Medische informatie aanvragen als zorgverlener

Hebt u een medische of wetenschappelijke vraag over een medicinaal product van Novavax? Neem contact op met de experts van Novavax Medical Information voor op maat gesneden, evenwichtige en actuele medische informatie, gebaseerd op feiten.

Zorgverleners kunnen medische informatie opvragen op EEN van de volgende manieren:

Optie 1: Vul een aanvraagformulier voor medische informatie in en verzend het door op de onderstaande knop te klikken.

Medische informatie aanvragen

Optie 2: Bel +31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Medische informatie aanvragen als consument

Novavax kan u geen medisch advies geven over uw gezondheidstoestand. Raadpleeg uw arts, verpleegkundige of zorgverlener. Zij kunnen u het beste advies geven over de geschiktheid van een specifieke behandeling, aangezien zij toegang hebben tot informatie over uw medische voorgeschiedenis en informatie over alle medicinale producten.

Om Novavax Medical Information een vraag te stellen over een Novavax-product, belt u
+31 020 808 2762 tussen 09:00-17:00.

Een bijwerking (AE) melden

Als u zich zorgen maakt over een bijwerking, moet deze worden gemeld bij het Bijwerkingencentrum Lareb via https://www.lareb.nl/.

Bijwerkingen in verband met een Novavax-product die reden geven tot ernstige bezorgdheid, kunnen ook worden gemeld aan Novavax Pharmacovigilance op +31 020 808 2762 of via het Meldingsformulier bijwerkingen van Novavax.